Učíme mladých kriticky myslieť

Aj vďaka vášmu daru dostávame kritické myslenie do regiónov Slovenska

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Aktuálna priemerná hodnota mesačného daru je 15 eur.