Dvakrát toľko debatérov!

Za 3-5 rokov chceme zdvojnásobiť počet stredoškolských debatérov, ale zadarmo to nepôjde. Potrebujeme aspoň jedného metodika, ktorý bude cestovať za stredoškolákmi, ktorí vedú debatné kluby, dávať im spätnú väzbu a komunikovať so záujemcami o debatu.

Chýba málo, aby sme mohli začať už v septembri. Pridajte sa medzi podporovateľov kritického myslenia a pomôžte vyzbierať posledných 4000 eur.

1. Môj dar

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Aktuálna primerná hodnota mesačného daru je 15 eur.

2. Moje údaje

Meno *

Priezvisko *

E-mail *

3. Spôsob platby

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašleme informačný email. Ďakujeme!

Ako to bude fungovať?

Doteraz sme vaše príspevky použili na dosiahnutie udržateľného financovania SDA. Odteraz nám vaše dary umožnia budovať lektorský tím na podporu vedúcich klubov, poskytovať klubom pravidelnú metodickú podporu a organizovať stretnutia v miestach, kam dobrovoľníci teraz nestíhajú cestovať. Keď sa dostaneme k cieľu 20 tisíc eur, umožní nám to nielen udržať doterajší stav, ale aj najať aspoň jedného metodika na navštevovanie klubov, podporu zakladania nových, vedenie a prípravu širšieho lektorského tímu. Financovaný z vašich príspevkov by tento zamestnanec bol nezávislý od projektových žiadostí.


Čo robíme?

Debata je organizovaná výmena názorov na vopred zadanú tézu. Jeden tím má úlohu obhajovať platnosť tézy, druhý s ňou nesúhlasiť. Rečníci tímov sa striedajú a tímy majú rovnaký čas na prednesenie svojich argumentov. O tom, či bude tím za alebo proti, rozhodne žreb. Debatéri tak musia uchopiť tézu aj z pohľadu, ktorý by inak nezastávali. Rozhodcovia, ktorých školíme, kladú dôraz na argumentačné schopnosti debatérov, nie na ich rétoriku. Kvalitný argument obsahuje logickú analýzu a je podporený relevantným dôkazom. Debatné tézy nie sú o hocičom, ale sú vždy formulované tak, aby s nimi bolo možné rozumne súhlasiť aj nesúhlasiť- bez zavádzania, nepravdivých informácií či útokov. V sezóne 2016/2017 sa napríklad debatovalo o význame referend, zelených patentoch či univerzálnom základnom príjme.


Naše aktivity sú pre mladých ľudí zaujímavé, pretože im dávame slovo. Na debatách môžu vyučiť skoro všetko, čo sa naučili v škole, alebo o čom sa dočítali vo voľnom čase. Vedieme ich k záujmu o verejné dianie a svetové udalosti. Rozvíjame prezentačné zručnosti, učíme pracovať v tíme a pod stresom. Dávame priestor na realizáciu dobrovoľníkom, z ktorých mnohí študujú v zahraničí. 


Realizujeme stredoškolský, základoškolský aj vysokoškolský debatný program, aktivity pre učiteľov, program verejnej diskusieletnú akadémiu Discover.


Chcete vedieť viac? 


Ak máte ďalšie otázky alebo by ste sa radi prišli pozrieť, sledujte náš Facebook, pozrite si našu novú brožúru, výročné správy alebo napíšte na sda@sda.sk.


Ďalšie formy podpory


Údaje pre poukázanie podielu dane z príjmu:

Slovenská debatná asociácia, občianske združenie, Pražská 3222/11 81104 Bratislava, IČO 31801480


Sme registrovaní v programoch Trnasnational Giving Europe a Benevity.

Ohľadom iných možností finančnej a vecnej podpory alebo záujmu o debatný tréning sa na nás obráťte na sda@sda.sk.

 


Ďakujeme, že zvážite podporu Slovenskej debatnej asociácie.